SMARIS IOT Gateway
iot sensör uygulaması

Nesnelerin interneti: Makineler vs. Algılayıcılar

Son birkaç yıldır sadece kurumsal alanda değil, bireysel tüketici nezdinde de adını sıkça duyduğumuz bir kavram olarak Nesnelerin interneti, her türlü nesnenin, sürekli veri alışverişi yapabilir duruma gelmesi ile başlayan “Akıllı” “Şeyler” çağını ifade eder.

Bu konuda asıl önemli konu Makine-Makine (M2M) haberleşmesidir. Makinelerin daha akıllı hale gelmesinden bahsederken kastedilen şey M2M değildir. Bu noktada öne çıkan “algılayıcılar”dır.

Algılayıcılar ölçer ve değerlendirir; kısacası veri toplar, dağıtır. Nesnelerin interneti kavramı algılayıcılarla makinelerin konuşması olarak düşünüldüğü durumda daha değerli bir hale gelmektedir. Fakat algılayıcılar tarafından toplanan bilgiler, onları gerçek zamanlı olarak işleyecek bir altyapı yoksa önemini yitirir.

Bulut temelli uygulamalar, günümüzde verinin gerçek zamanlı işlenmesi açısından kritik bir noktaya oturmaktadır. Sürekli, erişilebilir, güvenli bulut sistemleri “nesnelerin interneti” çağı için olmazsa olmazlardan biridir.

SMARİS IoT ve Sensör Uygulamaları

  • Sensör Geliştirme, Üretim, Destek
  • Sensör Füzyonu ve Üretimi
  • Sensör Verileri Toplama (Historian)
  • Sensör Verileri Entegrasyonu, Analitikleri