SAP Manufacturing Execution Üretim Yönetim Takibi (SAP ME)
SAP Manufacturing Execution Üretim Yönetim Takibi ile üretim süreçlerinizi kolaylaştırın.

Kurulum, hurda ve geri kazanım takibi yapabiliyor musunuz? Üretimde ne kadar enerji kullandığınızı ölçümlüyor musunuz? Makine problemlerini önceden tespit edebiliyor musunuz? Operatörleriniz yedek parça malzeme stoklarını görüntüleyerek satın alma işlemini yapabiliyor mu? Makinelerinizin çalışma talimatlarına uyuyor musunuz? Kalite sorunlarını önceden tespit edebiliyor musunuz? Yalın üretim ya da 6 Sigma işlemleriyle ilgili otomasyon ve entegrasyon yapılabiliyor musunuz? İyi bir üretim planlama yapmak için, benzer soruların yanıtlarına ihtiyacınız var… Siz de Üretim Yönetim Sistemi (Manufacturing Execution System MES) çözümü kullanarak, üretim operasyonlarınızı dijital olarak kontrol edebilir, izleyebilir ve otomatikleştirebilirsiniz.

SAP Manufacturing Execution Üretim Yönetim Takibi (SAP ME) gibi MES üretim araçlarıyla, siparişten ürünün paketlenesine kadar geçen sürede hat, makine, malzeme ve operatör bazlı tüm süreçlerinizi anlık olarak takip ederek utan uca operasyonel verimliliği sağlayabilirsiniz. Anlık verileri kullanarak, üretim sırasında oluşabilecek tüm aktiviteleri yönetip raporlayabilirsiniz. Meydana gelebilecek her türlü aksaklık için ilgilileri önceden bilgilendirip önlem alınmasını sağlayabilirsiniz. SAP ME, fabrikanızda verimli bir üretim yönetim sisteminin oluşturulmasına yardımcı olabilir.

SAP ME çözümünün, Endüstri 4.0 teknolojisine dayalı düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve kaynak verimli metodolojisini kullanarak, üretiminizi sayısallaştırabilir, iş süreçlerini entegre edebilirsiniz. Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı çözümler sayesinde, güvenilirliği ve ürün izlenebilirliğini artıran bilgilere gerçek zamanlı olarak ulaşıp operasyonel görünürlüğü artırabilirsiniz.

SMARİS IoT Gateway ile üretimden bakım ve kalite süreçlerine kadar toplanan veriler SAP MII’a (SAP Manufacturing Integration and Intelligence) aktarılarak işlenir. Çalışanlardan makinelere, malzemelerden üretim hattına, tüm üretim süreçlerinden anlık olarak elde edilen veriler, IIoT’nin (Endüstriyel Nesnelerin İnterneti) yetkinliklerinden yararlanarak doğru ve verimli bir üretim planlama için altyapı oluşturur. Üretim sistemleri arasında haberleşmeyi sağlayan SAP MII, SAP ME ile birlikte kullanıldığında, entegre bir üretim yönetim sistemi sunar. Üretimin yeni nesil uygulamalarla dijital olarak izlenmesi, anlık olarak sağlanan veriler ve tahminsel analitikler sayesinde karar vermeyi kolaylaştırır, iş hedeflerinin yakalanmasına imkan tanır.

SAP ME ile neler yapabilirsiniz?

 • Üretim sahasındaki tüm süreçleri anlık yürütebilir ve yönetebilirsiniz.
 • Kalite kontrol süreçlerinizi organize edebilirsiniz.
 • Uygunsuzluk yönetimi yapabilirsiniz.
 • Üretim performansını izleyebilir ve sıfır hata hedefiyle çalışabilirsiniz.
 • Veri tabanında toplanan bilgileri fabrika içi ekranlara yansıtarak üretimde şeffaflık sağlayabilirsiniz.
 • Farklı kullanıcı tiplerine özel erişim sağlayabilir ve kişisel dashboardlar oluşturabilirsiniz.
 • Üretim analitiği ve optimizasyonunu sağlayabilirsiniz.

SAP ME ile neler kazanabilirsiniz?

 • Üretim sürecinizi görünür kılın: Daha iyi, daha şeffaf üretim yönetimi sayesinde garanti ve sorumluluk riskini azaltırken, kalite ve verimlilik sorunlarını hızlı bir şekilde değerlendirin ve çözün.
 • Kişiye özel ihtiyaçlara cevap verme yeteneğine kavuşun: Özel ihtiyaçlara cevap veren üretim yöntemleriyle üretkenliği, marjı ve kalite seviyelerini koruyarak müşteri memnuniyetini artırın.
 • Varlıklarınızı etkin kullanın: Varlık ve ekipman verimliliğini artırın, öngörülü bakımı kolaylaştırın, aksama süresini en aza indirin ve üretim işlemlerinin sorunsuz çalışmasını sağlayın.
 • Üretim operasyonlarınızı merkezileştirin: Girdileri üretim işlemlerine göre yönlendirin, iş akışlarını desteklemek için çalışanlarınıza sezgisel ve rol tabanlı dokunmatik ekran arayüzleri sunun.
 • Verilerinizi otomatik toplayın: Tüm üretim verilerinizi kaydedin, üretim spesifikasyonlarına uyumu izleyin, sapma varsa çözüm sürecini başlatın ve tüm bu verileri ERP sisteminize entegre edin.

 

Neden SAP ME?

 • Üretim izleme: Verimliliği artıracak ve maliyet tasarrufu sağlayacak alanları belirlemek için üretim performansı verilerini analiz edin.
 • Merkezi işlemler: ERP sistemi ile kolay entegrasyonu sayesinde, tüm üretim sürecini tek bir sistemde uçtan uca yönetin.
 • Otomatik veri toplama: Manuel veri girişi ihtiyacını azaltarak yönetim süreçlerini hem otomatikleştirin, hem de hızlandırın.
 • Arıza takibi: Sıfır hata hedefiyle, üretim süreçleri için kurallar belirleyin ve hataları izleyin.
 • Kalite Yönetimi: Hataları ve görevleri disiplinli yönetin, tedarikçi tarafından belirlenen temel nedenleri yakalayın, farklı faaliyet türlerini yönetin.
 • Bakım Yönetimi: Hata sebeplerini ortadan kaldırın ve yeniden ortaya çıkmasını önlemek için hangi düzeltici eylemin gerekli olduğunu belirleyin.