Özel IOT Uygulamaları
elektronik tasarim
ELEKTRONİK TASARIM UYGULAMALARI

Gömülü sistemler günümüz dünyasında, elimizdeki cep telefonlarımızdan arabalarımıza, işyerlerimizdeki giriş kontrol sistemlerinden üretim bandındaki CNC’lere kadar her alanda kullanılmaktadır.

Gömülü sistemler, bir uygulamaya özel veya daha büyük bir uygulamanın veya ürünün bir parçası olarak tasarlanmış olan bir donanımın üzerine o işi gerçekleyebilecek yazılımın gömülmesine karşılık gelmektedir.

Temel Özellikleri

a) Gömülü sistemler uygulamaya yöneliktir ve tekil fonksiyonludur; uygulama daha önceden bilinirdir, adımlar tekrarlı şekilde çalıştırılır.

b) Verimlilik gömülü sistemler için hayati önem taşımaktadır. Enerji, kod büyüklüğü, işleme süreleri, ağırlık & boyut ve maliyet optimize edilmelidir.

c) Gömülü sistemler tipik olarak gerçek zamanlı ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmıştır, gerçek zamanlı bir sistem içinde bulunduğu ortam dahilinde herhangi bir zaman diliminde bir cihaz veya operatör tarafından tetiklenir. Tüm tetiklemelere gerektiği kadar hızlı cevap vermek durumundadır. Geç kalan cevaplar (veya çoke erken gelen cevaplar) hatadır.

d) Gömülü sistemler sıklıkla içinde bulundukları ortamla algılayıcılar veya eyleyiciler vasıtasıyla etkileşirler, dolayısıyla interaktif sistemlerdir. Sürekli etkileşim için ihtiyaç duyulan şey, ortamın dayattığı etkileşim hızına ayak uydurabilmektir.

e) Arayüzleri yoktur. Varsa da çok kısıtlı olacaktır.

SMARİS Elektronik Ürün Tasarım ve Geliştirme Uygulamaları

  • Veri Toplama ve Aktarım Donanımları Tasarımı, Geliştirilmesi ve Uygulaması
  • Sinyal İşleme cihazları Elektronik Tasarımı, Üretimi ve Uygulaması