Dijital İkiz Uygulaması

Digital Twin (Dijital ikizler), veri bilimcilerinin ve BT uzmanlarının gerçek cihazlar oluşturulmadan ve dağıtılmadan önce simülasyonları
çalıştırmak için kullanabileceği fiziksel cihazların sanal kopyalarıdır. Ayrıca IoT ve yapay zeka gibi teknolojilerin optimize edilme şeklini
de değiştiriyor olmakla birlikte; SMARİS olarak fabrikalarınızın dijital ikizini bulut ortamında anlık ve kuş bakışı izleyebileceğiniz farbrika
ortamını anlık olarak izleyerek gerek OEE gerek hat durum bilgisi gibi çeşitli parametrelere göre görüntüleme sağlıyıyoruz.