Çözümler ve Ürünler
SMARİS firmalara katma değerli dijital dönüşüm çözümleri sunar.
Saha Donanımları üretim, uygulama
IoT Cihaz Üretimi
Sensör Füzyonu ve Üretimi
Elektronik Ürün Geliştirme
Gömülü Sistemler
Gömülü Yazılım Geliştirme
Kurumsal Yazılımlar üretim, uygulama
SAP ERP, MII gibi Üretim Yön. Sistemleri
Analitik Uygulamalar

BÜTÜNLEŞİK DİJİTAL TRANSFORMASYON ÇÖZÜMLERİMİZ
dijital üretim
DİJİTAL ÜRETİM

– Otomotiv, Kimya, Tekstil, Savunma-Havacılık sektörlerinde üretim izleme

– Makinelerden Veri Toplama üzerine geliştirilmiş özel VERİ TOPLAMA DONANIMLARI

– Üretim Yönetim Sistemi Uygulamaları (MES)

– Data Historian Uygulamaları (Anlık Veri Toplama ve Veri Yönetimi)

– Büyük Veri ve Büyük Veri Analitikleri

– Kestirimci Bakım Uygulamalar

– Uçtan Uca SAP Çözümleri Uygulama (SAP S/4 HANA, SAP MII/ME, SAP Cloud, SAP Analytics)

dijital enerji
DİJİTAL ENERJİ

– Elektrik üretim santrallerindeki enerji kontrol ünitelerinden veri toplayan, merkezi bir SANTRAL İZLEME SİSTEMİ

– Hidroelektrik, termik, rüzgar, jeotermal, güneş enerjisi elektrik üretim sektöründe faaliyet gösteren firmaların SANTRALLERİNİ mikro düzeyde izleyebilecekleri, ve mobil uygulamalarla desteklenmiş bir merkezi platform

– Enerji Üretim firmaları için ERP Uygulamaları

– Verilerde meydana gelecek ani değişikliklere göre alarm ve erken uyarı sistemleri, firmalar-arası veri değişimi

– Büyük Veri analitikleri

– Kestirimci Bakım Uygulamaları

iot sensör uygulaması
IOT VE SENSÖR CİHAZ UYGULAMALARI

Nesnelerin interneti: Makineler vs. Algılayıcılar

Son birkaç yıldır sadece kurumsal alanda değil, bireysel tüketici nezdinde de adını sıkça duyduğumuz bir kavram olarak Nesnelerin interneti, her türlü nesnenin, sürekli veri alışverişi yapabilir duruma gelmesi ile başlayan “Akıllı” “Şeyler” çağını ifade eder.

Bu konuda asıl önemli konu Makine-Makine (M2M) haberleşmesidir. Makinelerin daha akıllı hale gelmesinden bahsederken kastedilen şey M2M değildir. Bu noktada öne çıkan “algılayıcılar”dır.

Algılayıcılar ölçer ve değerlendirir; kısacası veri toplar, dağıtır. Nesnelerin interneti kavramı algılayıcılarla makinelerin konuşması olarak düşünüldüğü durumda daha değerli bir hale gelmektedir. Fakat algılayıcılar tarafından toplanan bilgiler, onları gerçek zamanlı olarak işleyecek bir altyapı yoksa önemini yitirir.

Bulut temelli uygulamalar, günümüzde verinin gerçek zamanlı işlenmesi açısından kritik bir noktaya oturmaktadır. Sürekli, erişilebilir, güvenli bulut sistemleri “nesnelerin interneti” çağı için olmazsa olmazlardan biridir.

SMARİS IoT ve Sensör Uygulamaları

  • Sensör Geliştirme, Üretim, Destek
  • Sensör Füzyonu ve Üretimi
  • Sensör Verileri Toplama (Historian)
  • Sensör Verileri Entegrasyonu, Analitikleri
elektronik tasarim
ELEKTRONİK TASARIM UYGULAMALARI

Gömülü sistemler günümüz dünyasında, elimizdeki cep telefonlarımızdan arabalarımıza, işyerlerimizdeki giriş kontrol sistemlerinden üretim bandındaki CNC’lere kadar her alanda kullanılmaktadır.

Gömülü sistemler, bir uygulamaya özel veya daha büyük bir uygulamanın veya ürünün bir parçası olarak tasarlanmış olan bir donanımın üzerine o işi gerçekleyebilecek yazılımın gömülmesine karşılık gelmektedir.

Temel Özellikleri

a) Gömülü sistemler uygulamaya yöneliktir ve tekil fonksiyonludur; uygulama daha önceden bilinirdir, adımlar tekrarlı şekilde çalıştırılır.

b) Verimlilik gömülü sistemler için hayati önem taşımaktadır. Enerji, kod büyüklüğü, işleme süreleri, ağırlık & boyut ve maliyet optimize edilmelidir.

c) Gömülü sistemler tipik olarak gerçek zamanlı ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmıştır, gerçek zamanlı bir sistem içinde bulunduğu ortam dahilinde herhangi bir zaman diliminde bir cihaz veya operatör tarafından tetiklenir. Tüm tetiklemelere gerektiği kadar hızlı cevap vermek durumundadır. Geç kalan cevaplar (veya çoke erken gelen cevaplar) hatadır.

d) Gömülü sistemler sıklıkla içinde bulundukları ortamla algılayıcılar veya eyleyiciler vasıtasıyla etkileşirler, dolayısıyla interaktif sistemlerdir. Sürekli etkileşim için ihtiyaç duyulan şey, ortamın dayattığı etkileşim hızına ayak uydurabilmektir.

e) Arayüzleri yoktur. Varsa da çok kısıtlı olacaktır.

SMARİS Elektronik Ürün Tasarım ve Geliştirme Uygulamaları

  • Veri Toplama ve Aktarım Donanımları Tasarımı, Geliştirilmesi ve Uygulaması
  • Sinyal İşleme cihazları Elektronik Tasarımı, Üretimi ve Uygulaması