dijital enerji

DİJİTAL ENERJİ

Elektrik üretim santrallerindeki enerji kontrol ünitelerinden veri toplayan, merkezi bir SANTRAL İZLEME SİSTEMİ

Hidroelektrik, termik, rüzgar, jeotermal, güneş enerjisi elektrik üretim sektöründe faaliyet gösteren firmaların SANTRALLERİNİ mikro düzeyde izleyebilecekleri, ve mobil uygulamalarla desteklenmiş bir merkezi platform

Enerji Üretim firmaları için ERP Uygulamaları

Verilerde meydana gelecek ani değişikliklere göre alarm ve erken uyarı sistemleri, firmalar-arası veri değişimi

Büyük Veri analitikleri

Kestirimci Bakım Uygulamaları